"Let's Chorus!" Class Chorus Collection [2nd ed]

Panamusica Code GZTM19I
Price 847JPY
Qty:
 • Composer:
 • Arranger:
 • Publisher: Ongaku no Tomo Sha(Japan)
 • Author of the text:
 • Text arranger:
 • Type of Choir: Mixed
 • Number of Voice Parts:
 • Voicing: SB, SAB, SATB
 • Accompaniment: Various
 • Language 1: Japanese
 • Language 2:
 • Duration:
 • Page: 352
 • Artist:

Song List

  Title Composer
1 KAGA, Kiyotaka
2 YAMAZAKI, Tomoko
3 OSAWA, Akinori
4 HISAISHI, Jo
5 SYOJI, Osamu
6 NISHIZAWA, Kenji
7 MIMASU
8 TOMIOKA, Hiroshi
9 NAKAZATO, Yukihiro
10 MIZUMOTO, Sei
11 MATSUI, Takao
12 SUGIMOTO, Ryuichi
13 MIMASU
14 HASHIMOTO, Shoji
15 HASHIMOTO, Shoji
16 SAKURADA, Naoko
17
18 MATSUI, Takao
19 YUGETA, Kensuke
20 WAKAMATSU, Kan
21 WAKAMATSU, Kan
22 IINUMA, Nobuyoshi
23 TSUTSUI, Masako
24 MIKI, Takashi
25 MIZUKI, Kaoru
26 TOGANO, Tomoko
27 NOBUNAGA, Takatomi
28 WAKAMATSU, Kan
29 McGRANAHAN, James
30 BEETHOVEN, Ludwig van
31 MORIYAMA, Naotaro & OKACHIMACHI, Kaito
32
33 KITAGAWA, Yujin
34 Miwa furuse
35 KUMAGAI, Kenichi
36 KUROSAWA, Yoshinori
37 NOBUNAGA, Takatomi
38 NIIMI, Tokuhide
39 KINOSHITA, Makiko
40 MATSUSHITA, Ko
41 WAKAMATSU, Kan
42 OGIKUBO, Kazuaki
43 KINOSHITA, Makiko
44 HIRAYOSHI, Takekuni
45 SMETANA, Bedrich
46 DAN, Ikuma
47 SUZUKI, Norio
48 SATO, Shin
49 NIIMI, Tokuhide
50 KANNO, Yoko
51 YAGISAWA, Satoshi
52 MIMASU
53
54 AIZAWA, Naoto
55 KINOSHITA, Makiko
56 SAKAMOTO, Hiromi

Song Details


 1. Composer: KAGA, Kiyotaka
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: TAKAGI, Akiko
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 2
  Voicing: SB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 2. Composer: YAMAZAKI, Tomoko
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: YAMAZAKI, Tomoko
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 3. Composer: OSAWA, Akinori
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: HORI, Toru
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 4. Composer: HISAISHI, Jo
  Arranger: TOMIZAWA, Yutaka
  Artist:
  Author of the text: Dorian Sukegawa
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 5. Composer: SYOJI, Osamu
  Arranger: MATSUI, Takao
  Artist:
  Author of the text: OKADA, Fumiko
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 6. Composer: NISHIZAWA, Kenji
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: HITOMI, Keiko
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 7. Composer: MIMASU
  Arranger: TOMIZAWA, Yutaka
  Artist:
  Author of the text: MIMASU
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 8. Composer: TOMIOKA, Hiroshi
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: TOMIOKA, Hiroshi
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 9. Composer: NAKAZATO, Yukihiro
  Arranger: SHIRAISHI, Tetsuya
  Artist:
  Author of the text: NAKAZATO, Yukihiro
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 10. Composer: MIZUMOTO, Sei
  Arranger: TOMIZAWA, Yutaka
  Artist:
  Author of the text: MIZUMOTO, Sei & MIZUMOTO, Hidemi
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 11. Composer: MATSUI, Takao
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: MATSUI, Takao
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 12. Composer: SUGIMOTO, Ryuichi
  Arranger: TOMIZAWA, Yutaka
  Artist:
  Author of the text: SUGIMOTO, Ryuichi
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 13. Composer: MIMASU
  Arranger: TOMIZAWA, Yutaka
  Artist:
  Author of the text: MIMASU
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 14. Composer: HASHIMOTO, Shoji
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: FUKADA, Junko
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 15. Composer: HASHIMOTO, Shoji
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: IWASAWA, Chihaya
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 16. Composer: SAKURADA, Naoko
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: MINAZUKI, Minori
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 17. Composer:
  Arranger: TOMIZAWA, Yutaka
  Artist:
  Author of the text:
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 18. Composer: MATSUI, Takao
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: MATSUI, Takao
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 19. Composer: YUGETA, Kensuke
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: YUGETA, Kensuke
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 20. Composer: WAKAMATSU, Kan
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: MIURA, Keiko
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 21. Composer: WAKAMATSU, Kan
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: FUJIMAKI, Rie
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 22. Composer: IINUMA, Nobuyoshi
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: SHINKAWA, Kazue
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 23. Composer: TSUTSUI, Masako
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: TSUTSUI, Masako
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 24. Composer: MIKI, Takashi
  Arranger: YOKOYAMA, Junko
  Artist:
  Author of the text: ARAKI,Toyohisa
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 25. Composer: MIZUKI, Kaoru
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: MIROKU
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 26. Composer: TOGANO, Tomoko
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: TOGANO, Tomoko
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 27. Composer: NOBUNAGA, Takatomi
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: TANIKAWA, Shuntaro
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 28. Composer: WAKAMATSU, Kan
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: WAKAMATSU, Kan
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 29. Composer: McGRANAHAN, James
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text:
  Text arranger: FUJI, Taiichiro
  Tonality:
  Type of Choir: 4
  Voicing: SATB
  Accompaniment: A Cappella
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 30. Composer: BEETHOVEN, Ludwig van
  Arranger: KAWASAKI, Syoetsu
  Artist:
  Author of the text: SCHILLER, Friedrich Von
  Text arranger: IWASA, Toichiro
  Tonality:
  Type of Choir: 4
  Voicing: SATB
  Accompaniment: A Cappella
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 31. Composer: MORIYAMA, Naotaro & OKACHIMACHI, Kaito
  Arranger: NOBUNAGA, Takatomi
  Artist:
  Author of the text: MORIYAMA, Naotaro & OKACHIMACHI, Kaito
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 32. Composer:
  Arranger: TAKAHA, Hiroaki
  Artist:
  Author of the text:
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 33. Composer: KITAGAWA, Yujin
  Arranger: AIZAWA, Naoto
  Artist:
  Author of the text: KITAGAWA, Yujin
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 34. Composer: Miwa furuse
  Arranger: WAKAMATSU, Kan
  Artist:
  Author of the text: Shogo Kashida
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 35. Composer: KUMAGAI, Kenichi
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: KOMORI, Kyoko
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 36. Composer: KUROSAWA, Yoshinori
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: KANAZAWA, Chieko
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 37. Composer: NOBUNAGA, Takatomi
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: KIJIMA, Hajime
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 38. Composer: NIIMI, Tokuhide
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: IWAMA, Yoshiki
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 39. Composer: KINOSHITA, Makiko
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: KUDO, Naoko
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 40. Composer: MATSUSHITA, Ko
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: TANIKAWA, Shuntaro
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 41. Composer: WAKAMATSU, Kan
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: WAKAMATSU, Kan
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 42. Composer: OGIKUBO, Kazuaki
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: TURUMI, Masao
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 43. Composer: KINOSHITA, Makiko
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: TANIKAWA, Shuntaro
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 44. Composer: HIRAYOSHI, Takekuni
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: KATAOKA, Hikaru
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 45. Composer: SMETANA, Bedrich
  Arranger: IWAKAWA, Saburo
  Artist:
  Author of the text: IWAKAWA, Saburo
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 46. Composer: DAN, Ikuma
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: MARUYAMA, Yutaka
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 4
  Voicing: SATB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 47. Composer: SUZUKI, Norio
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: KATAOKA, Hikaru
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 4
  Voicing: SATB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 48. Composer: SATO, Shin
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: OKI, Atsuo
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 4
  Voicing: SATB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 49. Composer: NIIMI, Tokuhide
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: TANIGAWA, Gan
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 4
  Voicing: SATB
  Accompaniment: A Cappella
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 50. Composer: KANNO, Yoko
  Arranger: UJIIE, Shinya
  Artist:
  Author of the text: IWAI, Shunji
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 51. Composer: YAGISAWA, Satoshi
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: YAMAMOTO, Yoko
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 52. Composer: MIMASU
  Arranger: TOMIZAWA, Yutaka
  Artist:
  Author of the text: MIMASU
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 53. Composer:
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text:
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 54. Composer: AIZAWA, Naoto
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: SAKURA, Momoko
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB(SAǤ)
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 55. Composer: KINOSHITA, Makiko
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: TANIKAWA, Shuntaro
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 4
  Voicing: SATB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 56. Composer: SAKAMOTO, Hiromi
  Arranger: MATSUI, Takao
  Artist:
  Author of the text: KOJIMA, Noboru
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:

Keyword Search

Search by:Title,Composer,Panamusica Code

Advanced Search
( )

Browse by Category

Best Sellers 2020/09
1
2
3
4
5