"Kimiuta" Mixed chorus collection for class

Panamusica Code GZKG20A
Price 825JPY
Qty:
 • Composer:
 • Arranger:
 • Publisher: KYO-GEI(Japan)
 • Author of the text:
 • Text arranger:
 • Type of Choir: Mixed
 • Number of Voice Parts:
 • Voicing: SBĦ˘SABĦ˘SATB
 • Accompaniment: Various
 • Language 1: Japanese
 • Language 2:
 • Duration:
 • Page: 352
 • Artist:

Song List

  Title Composer
1 HASHIMOTO, Shoji
2 MURAI, Kunihiko
3 SUGIMOTO, Ryuichi
4 TOGANO, Tomoko
5 YAMAZAKI, Tomoko
6 MATSUI, Takao
7 OSAWA, Akinori
8 TOMIOKA, Hiroshi
9 SYOJI, Osamu
10 HISAISHI, Jo
11 YAMAZAKI, Tomoko
12 WAKAMATSU, Kan
13 MIMASU
14 YAMAZAKI, Tomoko
15 TOGANO, Tomoko
16 WAKAMATSU, Kan
17 HASHIMOTO, Shoji
18 HISAISHI, Jo
19 MIZUKI, Kaoru
20 TSUTSUI, Masako
21 WAKAMATSU, Kan
22 MIYAKE, Yuta
23 AIZAWA, Naoto
24 MIMASU
25 HASHIMOTO, Shoji
26 ARAI, Yumi
27 IZUMI, Taku
28 Okinawa Folk Song
29 Okinawa Folk Song
30 OKANO, Teiichi
31 McGRANAHAN, James
32 SIBELIUS, Jean
33 SMETANA, Bedrich
34 American Traditional
35
36 NAKAJIMA, Miyuki
37 MIKI, Takashi
38 MORIYAMA, Naotaro & OKACHIMACHI, Kaito
39 KITAGAWA, Yujin
40 MATSUSHITA, Ko
41 NOBUNAGA, Takatomi
42 KINOSHITA, Makiko
43 DAN, Ikuma
44
45 HIRAYOSHI, Takekuni
46 KINOSHITA, Makiko
47 MATSUSHITA, Ko
48 NIIMI, Tokuhide
49 TAKASHIMA, Midori
50 NAKAZATO, Yukihiro
51 YAGISAWA, Satoshi
52 OKUMA, Takako
53 OTA, Sakurako
54 SAI, Takaaki
55 WAKAMATSU, Kan
56 NOBUNAGA, Takatomi
57 OGIKUBO, Kazuaki
58 SUZUKI, Norio
59 SAKAMOTO, Hiromi
60 SATO, Shin

Song Details


 1. Composer: HASHIMOTO, Shoji
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: FURYU, Akiko
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 2. Composer: MURAI, Kunihiko
  Arranger: KAGA, Kiyotaka
  Artist:
  Author of the text: YAMAGAMI, Michio
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 2
  Voicing: SB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 3. Composer: SUGIMOTO, Ryuichi
  Arranger: YUGETA, Kensuke
  Artist:
  Author of the text: SUGIMOTO, Ryuichi
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 4. Composer: TOGANO, Tomoko
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: TOGANO, Tomoko
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 5. Composer: YAMAZAKI, Tomoko
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: YAMAZAKI, Tomoko
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 6. Composer: MATSUI, Takao
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: MATSUI, Takao
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 7. Composer: OSAWA, Akinori
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: HORI, Toru
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 8. Composer: TOMIOKA, Hiroshi
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: TOMIOKA, Hiroshi
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 9. Composer: SYOJI, Osamu
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: OKADA, Fumiko
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 10. Composer: HISAISHI, Jo
  Arranger: SAI, Takaaki
  Artist:
  Author of the text: MIYAZAKI, Hayao
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 2
  Voicing: SB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 11. Composer: YAMAZAKI, Tomoko
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: YAMAZAKI, Tomoko
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 12. Composer: WAKAMATSU, Kan
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: WAKAMATSU, Kan
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 13. Composer: MIMASU
  Arranger: TOMIZAWA, Yutaka
  Artist:
  Author of the text: MIMASU
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 14. Composer: YAMAZAKI, Tomoko
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: YAMAZAKI, Tomoko
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 15. Composer: TOGANO, Tomoko
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: TOGANO, Tomoko
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 16. Composer: WAKAMATSU, Kan
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: MIURA, Keiko
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 17. Composer: HASHIMOTO, Shoji
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: TASAKI, Haruka
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 18. Composer: HISAISHI, Jo
  Arranger: TOMIZAWA, Yutaka
  Artist:
  Author of the text: Dorian Sukegawa
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 19. Composer: MIZUKI, Kaoru
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: MIROKU
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 20. Composer: TSUTSUI, Masako
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: TSUTSUI, Masako
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 21. Composer: WAKAMATSU, Kan
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: WAKAMATSU, Kan
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 22. Composer: MIYAKE, Yuta
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: KUDO, Naoko
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 23. Composer: AIZAWA, Naoto
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: SAKURA, Momoko
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 24. Composer: MIMASU
  Arranger: TOMIZAWA, Yutaka
  Artist:
  Author of the text: MIMASU
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 25. Composer: HASHIMOTO, Shoji
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: FUKADA, Junko
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 26. Composer: ARAI, Yumi
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: ARAI, Yumi
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 2
  Voicing: SB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 27. Composer: IZUMI, Taku
  Arranger: MIYAKE, Yuta
  Artist:
  Author of the text: Ei, Rokusuke
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 28. Composer: Okinawa Folk Song
  Arranger: YOKOYAMA, Junko
  Artist:
  Author of the text:
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 2
  Voicing: SB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 29. Composer: Okinawa Folk Song
  Arranger: YOKOYAMA, Junko
  Artist:
  Author of the text:
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 2
  Voicing: SB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 30. Composer: OKANO, Teiichi
  Arranger: HIRAYOSHI, Takekuni
  Artist:
  Author of the text: TAKANO, Tatsuyuki
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 4
  Voicing: SATB
  Accompaniment: A Cappella
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 31. Composer: McGRANAHAN, James
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text:
  Text arranger: FUJI, Taiichiro
  Tonality:
  Type of Choir: 4
  Voicing: SATB
  Accompaniment: A Cappella
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 32. Composer: SIBELIUS, Jean
  Arranger: HASHIMOTO, Shoji
  Artist:
  Author of the text:
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 4
  Voicing: SATB
  Accompaniment: A Cappella
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 33. Composer: SMETANA, Bedrich
  Arranger: IWAKAWA, Saburo
  Artist:
  Author of the text: IWAKAWA, Saburo
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 34. Composer: American Traditional
  Arranger: MEIDA, Ayako
  Artist:
  Author of the text: NEWTON, John
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 35. Composer:
  Arranger: TAKAHA, Hiroaki
  Artist:
  Author of the text:
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 36. Composer: NAKAJIMA, Miyuki
  Arranger: SAI, Takaaki
  Artist:
  Author of the text: NAKAJIMA, Miyuki
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 2
  Voicing: SB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 37. Composer: MIKI, Takashi
  Arranger: YOKOYAMA, Junko
  Artist:
  Author of the text: ARAKI,Toyohisa
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 38. Composer: MORIYAMA, Naotaro & OKACHIMACHI, Kaito
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: MORIYAMA, Naotaro & OKACHIMACHI, Kaito
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 39. Composer: KITAGAWA, Yujin
  Arranger: AIZAWA, Naoto
  Artist:
  Author of the text: KITAGAWA, Yujin
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 40. Composer: MATSUSHITA, Ko
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: SETO, Saori
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 41. Composer: NOBUNAGA, Takatomi
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: KAKU, Wakako
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 42. Composer: KINOSHITA, Makiko
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: TANIKAWA, Shuntaro
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 43. Composer: DAN, Ikuma
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: MARUYAMA, Yutaka
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 4
  Voicing: SATB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 44. Composer:
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: KANAZAWA, Chieko
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 4
  Voicing: SATB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 45. Composer: HIRAYOSHI, Takekuni
  Arranger: HIRAYOSHI, Takekuni
  Artist:
  Author of the text: KATAOKA, Hikaru
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 46. Composer: KINOSHITA, Makiko
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: KUDO, Naoko
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 47. Composer: MATSUSHITA, Ko
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: TANIKAWA, Shuntaro
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 48. Composer: NIIMI, Tokuhide
  Arranger: NIIMI, Tokuhide
  Artist:
  Author of the text: IWAMA, Yoshiki
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 49. Composer: TAKASHIMA, Midori
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: TANIKAWA, Shuntaro
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 50. Composer: NAKAZATO, Yukihiro
  Arranger: SHIRAISHI, Tetsuya
  Artist:
  Author of the text: NAKAZATO, Yukihiro
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 51. Composer: YAGISAWA, Satoshi
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: YAMAMOTO, Yoko
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 52. Composer: OKUMA, Takako
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: KATAOKA, Hikaru
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 53. Composer: OTA, Sakurako
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: FUKADA, Junko
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 54. Composer: SAI, Takaaki
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text:
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 4
  Voicing: SATB
  Accompaniment: A Cappella
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 55. Composer: WAKAMATSU, Kan
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: WAKAMATSU, Kan
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 56. Composer: NOBUNAGA, Takatomi
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: WAGO, Ryoichi
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 4
  Voicing: SATB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 57. Composer: OGIKUBO, Kazuaki
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: TSURUMI, Masao
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 58. Composer: SUZUKI, Norio
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: KATAOKA, Hikaru
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 4
  Voicing: SATB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 59. Composer: SAKAMOTO, Hiromi
  Arranger: MATSUI, Takao
  Artist:
  Author of the text: KOJIMA, Noboru
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 3
  Voicing: SAB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:


 60. Composer: SATO, Shin
  Arranger:
  Artist:
  Author of the text: OKI, Atsuo
  Text arranger:
  Tonality:
  Type of Choir: 4
  Voicing: SATB
  Accompaniment: Piano
  Language 1: Japanese
  Language 2:
  Duration:

Keyword Search

Search by:Title,Composer,Panamusica Code

Advanced Search
( )

Browse by Category

Best Sellers 2020/09
1
2
3
4
5